Preču loterija “DZĪVE IR SVĒTKI!”

Piedalies loterijā "Dzīve ir svētki!"

Iegādājies vannas bumbu "Dzīve ir svētki", atrodi tajā apslēptas monētas 50€ un 100€ vērtībā un apmaini tās pret STENDERS produktiem!

Loterijas norises laiks: 13.09.2021 - 13.10.2021

Loterijas noteikumi

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN IZPLATĪTĀJS:
  1. SIA “STENDERS”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga LV-1004, Latvija.
 2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  1. Loterija notiek SIA STENDERS veikalos visā Latvijas teritorijā un mājas lapā www.stenders-cosmetics.lv.
 3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  1. Loterijas norises laiks ir 13.09.2021. - 13.10.2021.
 4. BALVU FONDS:
  1. Balvu fondā ietilpst 60 dāvanu kartes 50 EUR vērtībā un 20 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā.
  2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 eiro centi).
 5. VISPĀRĒJIE DALĪBAS NOTEIKUMI:
  1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2021. gada 13.septembra līdz 2021. gada 13. oktobrim jāveic vannas bumbas “Dzīve ir svētki!” pirkums jebkurā “STENDERS” veikalā visā Latvijā vai stenders-cosmetics.lv.
  2. “Dzīve ir svētki!” vannas bumbās ir atrodamas loterijas monētas ar uzdrukātu 50 EUR vai 100 EUR nominālu.
  3. Loterijas monētu skaits ir ierobežots – 60 vienības 50 EUR vērtībā un 20 vienības 100 EUR vērtībā.
  4. Loterijas monētu varēs izmantot kā dāvanu karti jebkurā STENDERS Latvijas veikalā vai arī e-veikalā www.stenders-cosmetics.lv.
  5. Viena monēta ir derīga vienam pirkumam.
  6. Ja vannas bumbā netiek atrasta loterijas monēta ar nominālu, tad tā nav laimējusi loterijā.
  7. Lai izvairītos no viltojumiem, uz loterijas monētām tiks iespiesti unikāli kodi, kas tiks pārbaudīti pirkuma veikšanas brīdī.
  8. Veicot pirkumu veikalā, loterijas monēta jāatstāj STENDERS darbiniekam.
  9. Ja loterijas monētas ieguvējs nevar uzrādīt loterijas monētu veikala pārdevējam, tā ir deformēta vai uz tās nav nolasāms unikālais kods, balva apmaiņā pret loterijas monētu netiek izsniegta.
  10. Periods, kurā iespējams apmainīt loterijas monētu pret pirkumu ir no 2021. gada 13.septembra plkst. 09:00 līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst. 20:00.
  11. Dalībnieks nevar apmainīt loterijas monētu pirms vai pēc 5.10. punktā norādītā perioda.
  12. Vannas bumbu partija, kas piedalās loterijā, ir marķēta ar partijas nr. L1H26A.
  13. Vannas bumbas ar citu partijas numuru “Dzīve ir svētki!” var būt pieejama tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  14. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.
  15. Viens loterijas dalībnieks var iegādāties neierobežotu skaitu “Dzīve ir svētki!” vannas bumbu.
  16. Loterijas organizators neatbild par dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
  17. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “STENDERS” datu bāzē.
 6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  1. Loterijas norisei tiek saražota 2000 bumbu partija, kas marķēta ar nr. L1H26A.
  2. Plānotais dalībnieku skaits ir aptuveni 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku.
  3. 80 no dalībniekiem saņems STENDERS dāvanu kartes – 60 dāvanu kartes 50 EUR vērtībā un 20 dāvanu kartes 100 EUR vērtībā.
  4. Loterijas monētu skaits ir 80, tādējādi iespēja iegūt balvu ir 80:2000.
 7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic vannas bumbas “Dzīve ir svētki!” pirkums.
  2. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
 8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
  1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 5. punktā norādītājā veidā no 2021. gada 13. septembra līdz 13. oktobrim.
 9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  1. Publiska laimētāju paziņošana netiks veikta.
  2. Laimētāju vārdi tiks fiksēti pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā.
 10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  1. Loterijas monētu varēs izmantot kā dāvanu karti jebkurā STENDERS Latvijas veikalā vai arī e-veikalā www.stenders-cosmetics.lv.
  2. Periods, kurā iespējams apmainīt loterijas monētu pret pirkumu ir no 2021. gada 13.septembra plkst. 10:00 līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst. 19:00.
 11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 31. oktobrim, iesniedzot SIA “STENDERS”Mūkusalas iela 63, Rīga LV-1004, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Dalībai loterijā nav aizliegumu.
 13. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.stenders-cosmetics.lv/loterija.