LAIMES PILNA VANNA!

PIEDALIES LIELAJĀ RUDENS LOTERIJĀ! Galvenajā balvā PAA vanna 1500 eur un STENDERS dārgumi 600 eur vērtībā! * Lai reģistrētos loterijai, pirkumam jābūt veiktam laika posmā no 2020. gada 1.septembra līdz 2020. gada 30. septembrim jebkurā “STENDERS” veikalā visā Latvijā.

Reģistrācija dalībai atvērta: 01.09.2020 - 30.09.2020


 • GALVENĀ BALVA - SIA “PAA” vanna 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) vērtībā un 12 gab. SIA “STENDERS” dāvanu kartes katra 50 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā

  Izlozes datums: 02.10.2020
  Piedalās čeki kas reģistrēti no 01.09.2020 līdz 30.09.2020
  Piedalās tie kas nav vinnējuši balvas iepriekšējās izlozēs


  Laimētājs: Margarita Andrejeva

  Čeka / pasūtījuma numurs: 0023745 (Veikals STENDERS, Vecrīga, Laipu iela 1)

 • SIA “STENDERS” dāvanu karte 50 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā

  Izlozes datums: 08.09.2020
  Piedalās čeki kas reģistrēti no 01.09.2020 līdz 07.09.2020


  Laimētājs: Jānis Gabranovs

  Čeka / pasūtījuma numurs: 00010812 (Sigulda, veikals STENDERS, TC Šokolāde, Strēlnieku iela 2)

 • SIA “STENDERS” dāvanu karte 50 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā

  Izlozes datums: 15.09.2020
  Piedalās čeki kas reģistrēti no 08.09.2020 līdz 14.09.2020


  Laimētājs: Egija Zalite

  Čeka / pasūtījuma numurs: 0053252 (Veikals STENDERS, TC Spice)

 • SIA “STENDERS” dāvanu karte 50 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā

  Izlozes datums: 22.09.2020
  Piedalās čeki kas reģistrēti no 15.09.2020 līdz 21.09.2020


  Laimētājs: RUTA SPRUKSTE

  Čeka / pasūtījuma numurs: 00031836 (Ogre, veikals Dandelion, TC Ogres Prestižs, Mednieku iela 21/23)

 • SIA “STENDERS” dāvanu karte 50 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā

  Izlozes datums: 02.10.2020
  Piedalās čeki kas reģistrēti no 22.09.2020 līdz 30.09.2020


  Laimētājs: Krista Japina

  Čeka / pasūtījuma numurs: LV100016019 (Interneta veikals www.stenders-cosmetics.lv)

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN IZPLATĪTĀJS:
  1. SIA “STENDERS”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga LV-1004, Latvija.
 2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  1. Loterija notiek SIA STENDERS veikalos visā Latvijas teritorijā un interneta veikalā www.stenders-cosmetics.lv.
 3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
  1. Loterijas norises laiks ir no 01.09.2020. -02.10.2020.
 4. BALVU FONDS:
  1. Balvu fondā ietilpst:
   1. 1 (viena) galvenā balva – SIA“PAA” vanna 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā un 12gab SIA STENDERS dāvanu kartes katra 50,00EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
   2. 4 (četras) iknedēļas balvas – SIA “STENDERS” dāvanu kartes 50Eur (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā katrs;
  2. SIA “STENDERS” nodrošina rēķina apmaksu SIA “PAA” par loterijas laimētāja izvēlētu vannu vērtībā līdz 1500EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 eiro centi). Ja laimētājs izvēlas lētāku vannu, tad vērtības starpība netiek kompensēta. Ja laimētājs izvēlas dārgāku vannu, tad 1500EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 eiro centi) pārsniegušo summas daļu laimētājs sedz no saviem līdzekļiem.
  3. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro, 00 eiro centi).
 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2020. gada 1.septembra līdz 2020. gada 30. septembrim jāveic pirkums jebkurā “STENDERS” veikalā visā Latvijā.
  2. Pēc pirkuma veikšanas, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā www.stenders-cosmetic.lv/loterija bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, kontakta tālrunis.
  3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
  4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2020. gada 30.oktobrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
  5. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora ekrānā.
  6. Balvas izlozē piedalās tikai čeki, kurus reģistrējot saņemts apstiprinošs paziņojums monitora ekrānā.
  7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
  8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
  9. Loterijas organizators neatbild par:
   1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
   2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
   3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  10. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
   1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
   2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
   3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
  11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “STENDERS” datu bāzē.
 6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 13000 (trīspadsmit tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 5. punktā norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti:
   1. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems 1 (vienu) “PAA” vannu 1500,00 EUR (viens tūkstoris pieci simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā un 12gab SIA “STENDERS” dāvanu kartes, katru 50,00EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
   2. 4 (četri) laimētāji, kuri saņems katrs pa vienai SIA “STENDERS” dāvanu kartei, katru 50,00EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
 7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 5. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājas lapā www.stenders-cosmetic.lv/loterija bez maksas.
  2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
 8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
  1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 5. punktā norādītājā veidā no 2020. gada 1. septembra līdz 30. septembrim.
  2. Dalība nedēļas izlozēs:
   1. Reģistrējoties laika periodā no 2020. gada 1.septembra līdz 2020. gada 7.septembra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās pirmajā nedēļas izlozē 2020. gada 08. septembrī;
   2. Reģistrējoties laika periodā no 2020. gada 8.septembra līdz 2020. gada 14.septembra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās otrajā nedēļas izlozē 2020. gada 15. septembrī;
   3. Reģistrējoties laika periodā no 2020. gada 15.septembra līdz 2020. gada 21.septembra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās trešajā nedēļas izlozē 2020. gada 22. septembrī;
   4. Reģistrējoties laika periodā no 2020. gada 22.septembra līdz 2020. gada 30.septembra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās ceturtajā nedēļas izlozē 2020. gada 2. oktobrī;
  3. Visas loterijas ietvaros veiktās reģistrācijas, kas nebūs laimējušas nevienā no nedēļas izlozēm, piedalīsies galvenās balvas izlozē 2020. gada 2.oktobrī.
 9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
  1. Laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
  2. Nedēļas laimētāji tiks noteikti 8.,15.,22. septembrī un 2. oktobrī, pulksten 12:00 SIA “STENDERS” biroja telpās, Rīgā, Mūkusalas ielā 63, Lielajā zālē, 3. stāvā pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
  3. Katrā nedēļas izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs, kurš saņems 1 (vienu) SIA “STENDERS” dāvanu karti 50Eur (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
  4. Galvenās balvas laimētājs un rezervists tiks noteikti 2020. gada un 2.oktobrī SIA “STENDERS” biroja telpās, Rīgā, Mūkusalas ielā 63, Lielajā zālē, 3. stāvā pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
  5. Galvenās balvas izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs, kurš saņems “PAA” vannu 1500,00 EUR (viens tūkstoris pieci simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā un 12gab SIA “STENDERS” dāvanu kartes, katru 50,00EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā un 1 (viens) rezervists.
  6. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
  1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.stenders-cosmetics.lv/loterija 2 (divas) darba dienas pēc katras izlozes veikšanas.
  2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.stenders-cosmetics.lv/loterija 2. oktobrī.
 11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  1. Lai saņemtu balvu, laimējušajai personai darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00 un piektdienā no plkst. 09:00 līdz plkst.14:00 jasazinās ar SIA “STENDERS” Biroja vadītāju 67217212, lai vienotos par balvas saņemšanas laiku.
  2. Ja galvenās balvas laimētājs nepiesakās balvai līdz 2020. gada 15. oktobrim, pieteikties balvai tiek aicināts rezervists, kuram darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz plkst.16:00 un piektdienā no plkst. 09:00 līdz plkst.14:00 jasazinās ar SIA “STENDERS” Biroja vadītāju 67217212, lai vienotos par balvas saņemšanas laiku līdz 2020. gada 31. oktobrim;
  3. Galvenās balvas saņemšanas brīdī, laimējušajai personai jāspēj uzrādīt laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu.
  4. Nedēļas balvas pēc 9.oktobra vairs netiks izsniegtas, galvenā balva pēc 2020. gada 31. oktobra vairs netiks izsniegta.
  5. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
  6. Ja galvenā balva netiek izņemta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā paliek preču izplatītāja SIA “STENDERS” īpašumā.
 12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 31. oktobrim, iesniedzot SIA “STENDERS” Mūkusalas iela 63, Rīga LV-1004, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “STENDERS” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “STENDERS” īpašumā.
 14. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.stenders-cosmetics.lv/loterija.